You are currently viewing SuanPan abak od pre nove ere do danas poboljšava memoriju i koncentraciju

SuanPan abak od pre nove ere do danas poboljšava memoriju i koncentraciju

 

Abak je prva poznata sprava za računanje starih Egipćana, Grka, Rimljana, Kineza. Informacije o prvim abakusima datiraju još 1100. godina pne. nastali na prostorima indo-kineskih kultura. U međuvremenu se rasprostranila primena abakusa i modernizovala. Do pronalaska mehaničkog kalkulatora u XVI veku, bila jedina sprava za računanje. Od tada do danas naučno tehnološki razvoj je doprineo dostupnosti podatka ali i manje korišćenje ličnih resursa u vidu potencijala.
Računanje na abakusu „prirodnije aktivira mozak” od svakodnevnih matematičkih operacija na papiru, digitronu ili računarima.

Tehnika SuanPan mentalne aritmetike predstvlja izvođenje osnovnih računskih operacija koji ne uključuje nikakve fizičke i spoljašnje instrumente/uređaje, kao što su digitron, papir i olovka ili računar. Kurs započinje radom na abakusu i manulenim i auditivnim vežbama, a nakon nekoliko meseci deca vizualizuju abakus i računaju misaonim putem, bez računaljke. Deca uče osnovne matematičke operacije na abakusu koristeći obe ruke istovremeno, čime se podstiče istovremeni rad leve i desne moždane hemisfere te se stvaraju veze u sinaptičkim putevima koje su značajne za povezivanje i logičko razmišljanje. Program je, pored abakusa, podržan dodatnim testovima i vežbama pažnje, memorije, koncentracije i dramom na času (različitim prilagođenim stimulativnim igrama).
Kako je pri radu na abakusu mogućnost greške svedena na minimum, dete tokom kursa razvija samopouzdanje i zahvaljujući tome emotivno zdravije sazreva, a uz sve to stiče i sposobnost koja krasi velike svetske umove – sposobnost odvojene pažnje – radi efikasno i tačno dve stvari istovremeno!

Prekomerna izloženost televiziji, kompjuterskim igricama i pametnim telefonima, danas ima za posledicu problem sa nedostatkom pažnje i koncentracije dece, a samim tim i teškoće u praćenju nastave i izvršavanju školskih obaveza.
Benefiti SuanPan programa su brojni. Vežbama hranimo i negujemo sve moždane puteve koji utiču na razvoj različitih centara te se oni bude, rade i stvaraju nove načine pamćenja i povezivanja koji do kraja programa mogu biti fascinantni.
Koncept SuanP mentalne aritmetike omogućava svakom detetu da razvije svoje individualne potencijale, koji se prvo uoče, a kasnije naprave nove “prečice” i “veze” u zaključivanju, povezivanju, shvatanju i brzini svega što se uči. Matematičke operacije su samo sredstvo kojim se služimo da svaki naš polaznik dostigne maksimum sopstvenih mogućnosti.
Čula vida, sluha i dodira se jače povezuju sa misaonim procesom, pojačava se moć slušanja i razumevanja kod dece i podstiče se koncentracija i fokus. Mogućnost i naviku korišćenja višestrukih sposobnosti istovremeno što dokazuje da je koncentracija višestruko poboljšana.

Program je prilagođen deci od 5 – 7 godina  – kinder grupi,
školskom uzrastu od 7 – 9 godina (primarna grupa) i
učenicima od 9 i po – 14 godina (sekundarna grupa).

U Smart edu centru sa decom rade diplomirani profesori razredne i predmetne nastave sa višegodišnjim iskustvom u nastavi i proverenom metodikom rada. Rad dece prate pedagozi i psiholozi našeg centra koji na osnovu niza testova prave narativni i grafički izveštaj o napredovanju svakog polaznika ponaosob!