Tehniku rada na abakusu mogu da usvoje sva prosečna i darovita deca uzrasta od 5 do 14 godina.
Prosečna će pomoću kursa podići individiualni potencijal na viši nivo, a darovita odići pojedina polja do izražajnih dostignuća.
Napredak svakog učenika tokom kursa se posmatra i prati te shodno tome pripremaju se periodični izveštaji za roditelje. U toku kursa primenjuju se i povremene provere usvojenosti gradiva, dok se na kraju svakog završenog nivoa primenjuju i testovi pažnje i koncentracije, višestruke inteligencije i stilova učenja.
Na mentalnu aritmetiku ne treba gledati kao na sredstvo uz pomoć kojeg će deca popraviti svoje ocene iz matematike. Treba je videti kao sredstvo koje podstiče način da se osnaži sav dečji kapacitet uz pomoć kojeg će samostalnije napredovati dalje u učenju i radu.

SuanPan aritmetika motiviše polaznike da se fokusiraju i razmišljaju, sjedinjuju brže informacije i pojačava moć slušanja i razumevanja, koje predstavlja most između vizuelnog i imaginarnog.
Razvija brzinu i tačnost, pojačava koncentraciju, informativni proces i ulazi u srž zadatog problema. Deca koja nauče kako da koriste Abakus u isto vreme nauče da: aktiviraju vizuelno i slušno pamćenje, sposobnost fokusiranja u pravo vreme, povećaju domišljatost i intuiciju, nezavisnost i poverenje, sposobnost razmišljanja izvan okvira, razviju kreativnost, dodatno razviju sposobnosti za učenje stranih jezika. Na prvi pogled prethodno navedeno nema nikakve veze sa brojevima i matematičkim operacijama.

Neprekidne vežbe na abakusu omogućavaju stvaranje ubrzanih veza između desne i leve hemisfere mozga, jedne odgovorne uglavnom za logiku, a druge za kreativnost maštu.