Talentovana deca su odgovornost svakog roditelja i učitelja

Sistemsku brigu društva za darovite učenike čine tri karike. To su njihovo rano prepoznavanje, potrebna podrška njihovom razvoju i odgovarajuće profesinalno angažovanje. U tom sledu darovita deca moći će iskoristiti svoje potencijale kako u ličnom razvoju tako i u društvenom sistemu, što se od njih kao važnih potencijala i očekuje.

Talentovana deca su odgovornost svakog roditelja i učitelja

Velika važnost i odgovornost svakog pojedinca u vaspitno – obrazovnom procesu je prepoznati talentovanu decu i adekvatno odgovoriti njihovim potrebama sa osnaživanjem potencijala. Ona brzo uče, lako pamte, jednostavno povezuju različite sadržaje i informacije, radoznala su i postavljaju dodatna pitanja.

– Roditelji najbolje poznaju svoje dete i samim tim znaju njegove prednosti i slabe strane, tako da bi trebalo da prva prepoznavanja dubljih interesovanja upravo ima roditelj. Sledeći u nizu su naravno vaspitači i učitelji koji u svakodnevnom radu sa decom mogu da prepoznaju i podstaknju razvoj darovitosti. Darovito dete, kao i svako drugo, ima potrebu za emocionalonom podrškom koja se manifestuje kroz ljubav roditelja, osećanja sigurnosti, osećanju da je željeno, da ga razumeju, sa podrškom za njegova interesovanja, stavove i aktivnosti. Budući da su darovita deca otvorenija, brža, bistrija i sigurnija od drugih, načešće su u grupi omiljena. Mada postoje i deca koja ne naiđu na podršku i potporu okoline, ili pak razumevanje kod kuće, pa se dete izoluje, osami i zagnjuri u neke svoje aktivnosti ili knjige. Takvo dete, i pored svoje oštroumnosti i inteligencije, može da se povuče u sebe, uklopi u okolinu kao liniju manjeg otpora i vremenom izgubi volju za razvijanjem potencijala koji poseduje i stopi u prosek. U tim situacijama prvo roditelji, pa onda i nastavnici trebaju adekvatno reagovati i otkloniti uzroke mogućeg stagniranja razvoja kapaciteta učenika – kaže Danijela Đedović.

Koji su indikatori otkrivanja darovitosti kod dece?

– Najučestaliji indikatori otkrivanja darovitih učenika u osnovnoj školi su opšti uspeh učenika i uspeh učenika u pojednim oblastima. Pored toga, postoje dve grupe metoda za prepoznavanje darovitog deteta: procenjivanje i testiranje. Prva metoda se odnosi na procenu detetovih osobina, gde mogu učestvovati svi koji posmatraju njegovo ponašanje, i sposobnosti, polja interesovanja, zapažanja. Drugi tip je testiranje. Najučestaliji su testovi inteligencije i testovi posebnih sposobnosti iz oblasti u kojoj je dete pokazalo visok rezultat. Metodički oblici identifikacije vrše se i kroz testove kreativnih sposobnosti, ličnosti i testove znanja i postignuća.

Da li postoji poseban vannastavni program za rad sa darovitom decom?

Primenom metoda uočavanja potencijala dece još u predškolskom uzrastu, dr Ranko Rajović autor NTC sistema učenja, je primenio program koji se zasniva na povećanju intelektualne sposobnosti dece i povećanju funkcionalnog znanja i kod školskog uzrasta. Program i metode su prilagodljive različitm nastavnim jedinicama, lako primenjiv i za predmetnu nastavu gde se samo metoda i primena asocijativnog razmišljanja može uklopiti u bilo koju nastavnu jedinicu, a time i podstaknuti stimulacija potencijala. U Subotici se NTC radionice sprovode u sklopu NTC sistema učenja u Smart edu školici. Tu bih izdvojila i program Suan pan, mentalne aritmetike u okviru iste školice. Sadržaj programa je raznolik i bogat sadržajima koji su deci uvek stepenik više u odnosu na uzrast, a ujedno je radionica zanimljiva i inovativna. U radionicama učestvuje i naš poznati pisac za decu Uroš Petrović čiji su susreti sa decom uvek nezaboravno iskustvo za decu i roditelje.

Kako ovi programi utiču na razvoj moždanih hemisfera kod dece?

Novo razumevanje različitosti funkcija moždanih hemisfera neosporno je omogućilo da čovek stekne vredne uvide u sopstvene mentalne procese i da uspostavi bolju ravnotežu između ovih funkcija. Većina ljudi funkcioniše i razmišlja pod uticajem jedne ili druge hemisfere mozga, ali vrlo mali broj njih zna kako da podstakne na rad manje korišćenu stranu i kako izbalansirati rad obeju hemisfera. Tu bih izdvojila i program mentalne aritmetike u kojoj deca rade na računaljci levom i desnom rukom i pomerajući kuglice razvijaju motoriku i stvaraju stimulativnu sredinu za razvoj obe hemisfere, jer intelektualne sposobnosti zavise i od veza između nervnih ćelija u mozgu, takozvanih – sinapsi. Mozak ima sposobnost menjanja fizičkih, hemijskih i strukturnih obeležja kao odgovor na spoljašnju stimulaciju – doživljaje iz okoline, te možemo reći da se ’arhitektura’ svakog ljudskog mozga menja pod uticajem svih novostečenih veština i znanja. Izvođenjem različitih računskih kombinacija na računaljci levom i desnom rukom, pa potom na fleš kartici i na kraju samo misaonim putem, kod dece se povezuju leva i desna hemisfera mozga, jačaju sprege i sinapse među njima i stiče veća koncentracija, bolja memorija i odvojena pažnja. Jednom naučene kombinacije rada se ne zaboravljaju. Ova veština ostaje zapamćena kao i vožnja biciklom.

Preuzeto sa: Subotica.com