fbpx
069-1246939 Ponedeljak - Subota 10:00 - 22:00
Upis novih grupa  na kurs SuanPan mentalne aritmetike

Upis novih grupa  na kurs SuanPan mentalne aritmetike

Četvrtu godinu zaredom upisujemo nove grupe polaznik na kurs SuanPan mentalne aritmetike i izvodimo nove dve generacije sa završenim osnovnim kursom. Osnovni kurs mentalne aritmetike (sabiranje i oduzimanje) traje osam meseci.  Časovi su koncipirani tako da sadrže igre drame, rad na računaljci i u pauzama rad sa didaktičkim materijalima primerenim uzrasnim grupama. Nakon osam meseci se kroz ovaj program rada, aktivnom primenom i ponavljanjem odgovarajućih aktivnosti postiže jačanje pažnje, koncentracije i memorije. Vežbom dolazimo do trajno navežbanih kombinacija koje se ne zaboravljaju. Ovakvim mentalnim treningom um dolazi u stanje u kome su moždani talasi pripremljeni da bi mogli lakše da prime više informacija čak i istovremeno. Prednost kursa je što jednom savladane tehnike zadržavaju za ceo život. Radom na računaljci (abakusu), fleš kartici i vežbom misaonim putem nauči se veština brzog i lakog povezivanja boja, boje, zadate kombinacije, pokreta prstiju i leve i desne ruke. Sve to zajedno čini da deca u saznajnom procesu i rastu mnogo lakše i brže uče čak i ona polja za koja imaju već izražene sposobnosti, a ona koja su bila zatajena dostižu viši nivo.

Koncentracija se može poboljšati – počev od  prikladne sredine za učenje pa do zadataka koji podstiču dete da razmišlja, te se vežbanjem može poboljšati i naučiti. Možemo reći da je koncentracija najintezivniji vid pažnje, ali pažnja uvek prethodi koncentraciji. Čim izgubimo koncentraciju gubimo nit sa onim što smo počeli da radimo i najčešće moramo zadatak ili pasus raditi / čitati ponovo  ispočetka.

Časvi su jednom nedeljno, u bloku od po tri časa zaredom. Učenici tokom svakog tročasa rade i testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate pa su samim tim odličan pokazatelj rezultata, napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnosti i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji nakon časova obaveštavaju. Takođe, roditelji se o radu i uspeštnosti dece periodično obaveštavaju i pismenim putem Izveštajima o radu, napredovanju i savladanom programu. Nastavni kadar je iz obrazovnih ustanova, obučen metodikom i iskustvom tako da možemo dogovoriti zahtevima, radu i analizi različitim uzrasnim, individalnim i specifičnim zahtevima dece.

Polaznici mogu da nastave sa napredim kursem (množenje i deljenje) po završetku osnovnog,  on predstavlja dodatan ‘kondicioni trening’ za dečije mentalne sposobnosti.

Krajnji cilj je odvojena pažnja, deca nakon završenog kursa mogu da računaju i da rade još jednu radnju (pevaju, pišu, čitaju, sviraju….) u isto vreme. Što znači, da se temelj koncentracije i pažnje toliko ojačao da deca mogu da obavljaju dve i više radnji istovremeno, a pri tom da ne prekinu ni jednu. Time olakšavamo učenje, manje vremena je potrebno za neko gradivo, lakše primanje više informacija istovremeno, povezuju različite sadržaje i prave sopstvene prečice kako lakše mogu usvojiti odredjeno gradivo u procesu učenja. Svi centi leve i desne hemisfere se osnažuju i dovode u balans.  Time su podkrepljene različite uspavane mogućnosti dece, a ojačane one za koje su već imali potencijal.

Upis i prijava novih grupa učenika koji će krenuti sa edukacijom  u septembru i oktobru mesecu je u toku.

Uzrasne grupe:

Kinder za decu od 5 – 7 godina;

Primarna za decu uzrasta od 7 – 9 godina i

Sekundarna za decu od 10 – 14 godina

e-mail: sistemucenje@gmail.com

Sombor, Kralja Petra I – 16; kontkt 064-2942691, 060-0415515

Subotica, Partizanska 14/3, 069-1246939

Bačka Topola, Nikole Tesle 2, 069-1246939

Close Menu
SerbianEnglishHungarian
×
×

Cart