You are currently viewing Upis novih grupa  na kurs SuanPan mentalne aritmetike

Upis novih grupa  na kurs SuanPan mentalne aritmetike

Četvrtu godinu zaredom upisujemo nove grupe polaznik na kurs SuanPan mentalne aritmetike i izvodimo nove dve generacije sa završenim osnovnim kursom. Osnovni kurs mentalne aritmetike (sabiranje i oduzimanje) traje osam meseci.  Časovi su koncipirani tako da sadrže igre drame, rad na računaljci i u pauzama rad sa didaktičkim materijalima primerenim uzrasnim grupama. Nakon osam meseci se kroz ovaj program rada, aktivnom primenom i ponavljanjem odgovarajućih aktivnosti postiže jačanje pažnje, koncentracije i memorije. Vežbom dolazimo do trajno navežbanih kombinacija koje se ne zaboravljaju. Ovakvim mentalnim treningom um dolazi u stanje u kome su moždani talasi pripremljeni da bi mogli lakše da prime više informacija čak i istovremeno. Prednost kursa je što jednom savladane tehnike zadržavaju za ceo život. Radom na računaljci (abakusu), fleš kartici i vežbom misaonim putem nauči se veština brzog i lakog povezivanja boja, boje, zadate kombinacije, pokreta prstiju i leve i desne ruke. Sve to zajedno čini da deca u saznajnom procesu i rastu mnogo lakše i brže uče čak i ona polja za koja imaju već izražene sposobnosti, a ona koja su bila zatajena dostižu viši nivo.

Koncentracija se može poboljšati – počev od  prikladne sredine za učenje pa do zadataka koji podstiču dete da razmišlja, te se vežbanjem može poboljšati i naučiti. Možemo reći da je koncentracija najintezivniji vid pažnje, ali pažnja uvek prethodi koncentraciji. Čim izgubimo koncentraciju gubimo nit sa onim što smo počeli da radimo i najčešće moramo zadatak ili pasus raditi / čitati ponovo  ispočetka.

Časvi su jednom nedeljno, u bloku od po tri časa zaredom. Učenici tokom svakog tročasa rade i testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate pa su samim tim odličan pokazatelj rezultata, napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnosti i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji nakon časova obaveštavaju. Takođe, roditelji se o radu i uspeštnosti dece periodično obaveštavaju i pismenim putem Izveštajima o radu, napredovanju i savladanom programu. Nastavni kadar je iz obrazovnih ustanova, obučen metodikom i iskustvom tako da možemo dogovoriti zahtevima, radu i analizi različitim uzrasnim, individalnim i specifičnim zahtevima dece.

Polaznici mogu da nastave sa napredim kursem (množenje i deljenje) po završetku osnovnog,  on predstavlja dodatan ‘kondicioni trening’ za dečije mentalne sposobnosti.

Krajnji cilj je odvojena pažnja, deca nakon završenog kursa mogu da računaju i da rade još jednu radnju (pevaju, pišu, čitaju, sviraju….) u isto vreme. Što znači, da se temelj koncentracije i pažnje toliko ojačao da deca mogu da obavljaju dve i više radnji istovremeno, a pri tom da ne prekinu ni jednu. Time olakšavamo učenje, manje vremena je potrebno za neko gradivo, lakše primanje više informacija istovremeno, povezuju različite sadržaje i prave sopstvene prečice kako lakše mogu usvojiti odredjeno gradivo u procesu učenja. Svi centi leve i desne hemisfere se osnažuju i dovode u balans.  Time su podkrepljene različite uspavane mogućnosti dece, a ojačane one za koje su već imali potencijal.

Upis i prijava novih grupa učenika koji će krenuti sa edukacijom  u septembru i oktobru mesecu je u toku.

Uzrasne grupe:

Kinder za decu od 5 – 7 godina;

Primarna za decu uzrasta od 7 – 9 godina i

Sekundarna za decu od 10 – 14 godina

e-mail: sistemucenje@gmail.com

Sombor, Kralja Petra I – 16; kontkt 064-2942691, 060-0415515

Subotica, Partizanska 14/3, 069-1246939

Bačka Topola, Nikole Tesle 2, 069-1246939