Zajednički projekat Medicinskog fakulteta, Nacionalnog instituta za psihologiju i Instituta za nauku i tehnologiju  Japana, sproveden je sa ciljem utvrdjivanja moždane aktivnosti eksperata mentalne aritmetike u poredjenu sa ljudima koji ne vladaju veštinom mentalne aritmetike…

Manipulativni artefakti smatraju se korisnim skelama za računanje tokom ranog obrazovanja, ali se njihova upotreba smatra manje važnom kako deca rastu…

Ovaj rad argumentuje važnost preispitivanja teorijskih pretpostavki u istraživanju strategija mentalnog računanja i strateškog mišljenja u matematičkom obrazovanju…