DRUŠTVENA IGRA ZA SVE GENERACIJE

Koja hemisfera vam je dominantnija? Otkrijte sa društvenom igrom “Mozgoskop” !

Sve što ne možemo da dodirnemo, rastavimo, sastavimo, shvatimo uslovne reakcije nečega je za običnog čoveka apstraktno. Tako najčešće doživljavamo proces rada mozga. Njegove uslovno posledične veze su uglavnom objašnjenje različitim ponašanjem i doživljajem emocija ali je uvek neki deo enigme kao nedovoljno istraženo polje sa svim mogućnostima. Najčešće povezujemo IQ sa visinom inteligencije ali “univerzalni recept” za njegovo podizanje ne postoji. Tu nastupa polje edukacija, škola, kurseva i okruženja koje nastoji da upotpuni potrebu za znanjem, uslovnim vezama, načinima učenja i samim tim i kapacitet koji posedujemo. Kroz igru se najbrže uči tako da su pitanja namenjena svima da ponove već stečena znanja i pri tom da nauče nešto sasvim novo na drugačiji način. Pedagogija i psihologija se bave i metodama da se podstaknu sve snage jedinke i na osnovu njih nadograde druge koje će korisno iskoristi u radu i životu.
Odatle je proistekla ideja da se približi znanje deci na jedan interesantan i zanimljiv način kroz društvenu igru “Mozgoskop”. Igra sadrži pitanja i odgovore iz uzrasnog gradiva dece i delom iz filma, umetnosti, tehnologije i opšte kulture koja nisu u udžbenicima. Za stariji školski uzrast je slično objedinjeno da budu nove informacije, aktuelni i popularni sadržaji sa pitanjima iz oblasti koje se izučavaju u školi. Crvena kutija je za ciljnu grupu 17-97 godina, tj.za sve starije od 17 i sadrži iste oblasti sa opštim i zanimljivim pitanjima i odgovorima različitog spektra.
Set pitanja iz oblasti desne hemisfere mozga obuhvata pitanja iz književnosti, muzike, umetnosti, filma, pozorišta i kulture. Drugi set pitanja se odnosi na levu hemisferu i obuhvata oblasti vezane za tehnologiju, istoriju, geografiju, matematiku, nauku, politiku i biologiju. I jedan i drugi set kartica ima različiti opseg pitanja sa najrazličitijim poljima koji se odnose na specifičnosti opšteg znanja u odnosu na uzrast. Interesantnog su dizajna, adekvatnog uzrasnog nivoa sa neobičnom podelom.

Više o igri “Mozgoskop” možete pročitati na stranici Večernjih Novosti.