Tribina u OŠ „Miloš Crnjanski“

U okviru Projekta koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Novi Sad „Senzibilizacija direktnih činilaca u vaspitno – obrazovnom procesu u radu sa darovitom i decom sa smetnjama u razvoju“ održana je Tribina u OŠ „Miloš Crnjanski“ 23.05.2013. godine.

Sekcija za uspešnu i darovitu decu, decembar 2013.

U ponedeljak 9.12.2013. godine sa početkom u 16:30 časova u amfiteatru OŠ „Miloš Crnjanski“, Banijska 67, održano je svečano otvaranje „Sekcije za uspešnu i darovitu decu po programu NTC sistema učenja“.

Socijalna inkluzija dece u Subotici

Socijalna inkluzija dece sa smetnjama u razvoju ima za cilj da stvori okruženje u kome će svako iskoristiti mogućnosti i prilike da uči, razvija svoje veštine, koristi svoje talente i potencijale i time doprinese da Subotica bude bolje mesto za zajednički život i rad.

Sekcija za uspešne i darovite učenike, novembar 2015.

U OŠ „Miloš Crnjanski“ počela je sa radom još jedna grupa učenika iz osam Subotičkih škola u Sekciji za uspešne i darovite učenike.

Projekat „Ruka ruci“

Završen je projekat u oblasti Društvenog i humanitarnog rada – „Ruka ruci“ u Subotici, realizovan od strane EKUS Centra „Mostovi“, a uz podršku Grada Subotice, g-dina Milimira Vujadinovića, Centra za socijalni rad, i prijatelja Projekta: JKP „Čistoća i Zelenilo“ i Vulkanizerske radnje BS.