SuanPan mentalna aritmetika predstavlja dokazani moždani stimulans koji podstiče istovremeni rad leve i desne moždane hemisfere, a samim tim i uravnoteženiji razvoj mozga i celokupnog misaonog procesa. Dok deca računaju na abakusu koristeći obe ruke, neuroni u mozgu rade i dodiruju se – stvaraju nervne sinapse uz pomoć kojih se brže i lakše razmišlja, zaključuje, računa…
Na računaljci radimo osnovne matematičke operacije. Postoje dva nivoa, osnovni i napredni kurs. Osmomesečna edukacija daje znatne rezultate na svim poljima učenja koja direktno utiču na samopouzdanje, self concept, postaju inicijativniji, lakše grade socijalno okruženje.

Taktilna moć nije zanemarljiva tokom izvođenja pravilnog rada na abakusu. Prsti značajno utiču na stimulaciju i pokretanje svih funkcionalnih polja u mozgu zaduženih za aktivno učešće u aktiviranju i spajanju neurona. Senzorne funkcije su značajnije u mlađem uzrastu dece pa su stimulacije važne da bi dete dostiglo razvojne veštine na vreme.

Računamo manuelno na abakusu i auditivno (diktiranjem) brojeva. Potom uz vežbe na fleš kartici sledi mentalno usvajanje što dovodi do misaonog izvođenja računskih operacija sa minimalnim mogućnostima greške.
Građenje veza i puteva za jačanje kapaciteta sa SuanPan aritmetikom je moguće od 5. godine do 14. godine. Usvojena veština ostaje primenljiva ceo život. Pored toga što deca postaju brža od digitrona i stiču moć odvojene pažnje, poboljšava im se memorija, pažnja i koncentracija.