Tretman pokretom

Tretman pokretom ili reedukacija psihomorike je metod koji koristi telo i pokret kako bi obnovio dečija iskustva i podsticao razvoj. Pokret je prirodni put saznavanja. Vežbe reedukacije psihomotorike imaju bitnu preventivnu ulogu i podstiču kako osećajne, tako i saznajne oblasti života deteta. 
U radu se koriste opšte vežbe reedukacije psihomorike:
– vežbe za doživljaj telesne celovitosti
– vežbe za doživljaj gestualnog prostora
– vežbe otkrivanje objektivnog prostora
– vežbe za koordinaciju pokreta
– vežbe za procenu trajanja i orjentaciju u vremenu
– vežbe za uočavanje i stabilizaciju lateralizovanosti
– vežbe za uočavanje prisustva drugog
– vežbe za ujednačavanje tonusa i osamostaljivanje pokreta
– vežbe za uočavanje i prepoznavanje ritmova
– vežbe za kontrolu impulsivnosti
Pored opštih, primenjuju je i specifične vežbe kao što su vežbe disanja, vežbe grafomotorike, vežbe klasifikacije, serijacije i konzervacije i druge.

Ciljevi terapije pokretom:
-slobodniji i svrsishodniji pokreti;
-jače samopouzdanje i poverenje u sopstvene mogućnosti;
-napredak u razvoju motornih sposobnosti;
-poboljšanje u razumevanju govora i govorno-jezičkog izražavanja;
-prepoznavanje sopstvenih osećanja;
-pojmovi postaju jasniji u svesti deteta;
-umanjuje se ili nestaje strepnja i nesigurnost;
-razvoj mišljenja od konkretnog ka apstraktnom;
-stimulisanje razvoja ličnosti u celini.