You are currently viewing Važnost pohvala i nagrada u dečijem rastu i razvoju

Važnost pohvala i nagrada u dečijem rastu i razvoju

Izabrali smo da dodeli diploma pridajemo poseban značaj jer svaki trud iziskuje pohvalu i nagradu, a to se uči od malena

 Diplome su potvrda i nagrada, podsticaj za primećen trud, rad i angažovanje. Na kraju jednog ciklusa vrednog rada, sledi nagrada koja će, uz pohvale i ohrabrenja, polaznicima biti delotvornija i dovoljno vredna da bi se ponovila. Smatramo da je važno deci pokazati da se radujemo svakom njihovom uspehu. To je putokaz za neke nove ciljeve. Pohvalu i ohrabrenje zaslužuju uložen trud i vreme, ne samo rezultat. Takvi obrasci komunikacije direktno utiču na samopouzdanje dece, te bi ih trebalo primenjivati shodno situacijama.

Napredak polaznika „Smart edu&ca“ centra se prati na individualnom nivou, kroz kvalitativnu i kvantitativnu analizu postignutih rezultata, uz pomoć testova pažnje. Roditelji dobijaju periodične izveštaje o napretku deteta u usvajanju programa „SuanPan“ mentalne aritmetike, njegovim socijalnim veštinama i drugim uočenim specifičnostima.

– Rad na abakusu i mentalna aritmetika omogućavaju uravnoteženiji rad svih centara u obe hemisfere mozga. „SuanPan“ mentalna aritmetika kao moždana stimulacija dokazano podstiče i poboljšava pažnju, koncentraciju i upijajuće moći, slušanje, razumevanje i opažanje, memoriju i reflekse, tendenciju funkcionalne primene obavljanja više stvari istovremeno, sveukupno sagledavanje problema, kreativno i logičko mišljenje, te apstrakciju i vizualizaciju.

– Inteligencija zavisi od broja sinapsi u mozgu. Aktiviranjem obe moždane hemisfere značajno se povećava kapacitet radne memorije mozga i razvijaju sinapse, kao i njihovi putevi i veze međusobno. Dugo se smatralo da na intelektualne sposobnosti isključivo utiču nasledni faktori. Međutim, naučno je dokazano da značajnu ulogu, osim genetike, ima stimulativna sredina, pa je i neretko presudna u kojoj meri ćemo podsticajima doprineti zdravom psihofizičkom razvoju dečijih sposobnosti. 

Pozivamo Vas da se pridružite svojim drugarima na SuanPan kursu i steknete veštine koje će unaprediti sva ostala mentalna polja u razvojnoj dobi. Svi dečji uspesi polaznika Smart edu&ce su i naši uspesi. Dođite da osetite radost diploma i medalja koje će Vas odvesti do brojnih. 

Danijela Đedović