You are currently viewing Otvoreni dan u Smart edu centru

Otvoreni dan u Smart edu centru

U toku je januarski upis na edukacije u Smart edu centru, a ukoliko želite da se detaljnije upoznate sa programima i predavačima, to možete učiniti na Otvoreni dan koji će se održati u četvrtak, 12. decembra, od 19 do 20 časova na adresi Partizanska 14/3.

„SuanPan“ aritmetika je obrazovno-razvojni program kojim se trajno unapređuju intelektualne sposobnosti dece u razvojnom periodu od 5 do 14 godina. Kurs se sastoji od osnovnog (sabiranje i oduzimanje) i naprednog (množenje i deljenje) nivoa rada na abakusu, te prostih i složenih kombinacija. Časovi su osmišljeni tako da sadrže igre drame, rad na računaljci i u pauzama rad sa didaktičkim materijalima primerenim uzrasnoj grupi polaznika.

 „SuanPan“ aritmetika je razvojni program, jer se vežbama i tehnikama radi na povezivanju mrežanih puteva svih centara u mozgu i obe hemisfere, pa se jačaju njihove veze i samim tim osnažuju postojeće. Rezultati polaznika su od odličnih do fascinantnih, u zavisnosti od polazne tačke kapaciteta i motivacije u radu. Polaznici tokom svakog tročasa rade i testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate, pa su samim tim odličan pokazatelj napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije kod dece – kažu iz Smart edu centra.

Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnost i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji nakon časova obaveštavaju, a periodično i pismenim putem pomoću pisanih izveštaja o radu i savladanosti programa.

– Krajnji cilj je dualna, odvojena pažnja. Deca nakon završenog kursa mogu da računaju i da rade još jednu radnju u isto vreme (pevaju, pišu, sviraju..), što znači da se temelj koncentracije i pažnje toliko razvio da deca mogu da obavljaju dve i više radnji istovremeno, a da pri tome ne prekinu nijednu. To generalno olakšava učenje, primanje informacija, povezivanje sadržaja i osnažuje polja leve i desne hemisfere, stvaraju balans – objašnjavaju iz Smart edu centra.

Upis novih polaznika na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku je u toku, na uzrasne grupe kinder za decu od 5 do 7 godina, primarna za decu uzrasta od 7 do 9 godina i sekundarna za decu od 9 i po do 14 godina.

Učenicima viših razreda osnovne škole, kao i srednjoškolcima, studentima i starijima, Smart edu centar nudi i šestonedeljnu edukaciju „FFD fast forward“, odnosno program brzog čitanja uz pomoć softverskih zadataka i rešavanja istih u cilju veće brzine pročitanog sa razumevanjem.

– Veštinu brzog čitanja možete koristiti kao moćnu alatku za savladavanje svih školskih obaveza, jer povećava fokus koncentracije i štedi vreme. Dvočas se održava jednom nedeljno, a ostalim danima se rade vežbe na softvreru. Brzina pročitanog se meri osam puta za vreme kursa, a povećava od 50 do 200 odsto u odnosu na početnu – poručuju iz Smart edu centra.

Prijave na neki od kurseva Smart edu centra možete podneti putem našeg sajta, mejla (sistemucenje@gmail.com) ili telefona 069-1246939 i 064-2942691.

Preuzeto sa: Subotica.com