Steknite veštinu brzog čitanja s razumevanjem u „Smart edu“ centru

U realizaciji „Smart edu“ centra i sa subvencijama Grada Subotice, četrnaest srednjoškolca pohađalo je potpuno besplatno šestonedeljni program brzog čitanja s razumevanjem i tehnikama učenja. Ideju o besplatnoj edukaciji učenika, podržala je i Kancelarija za mlade Grada Subotice.

Steknite veštinu brzog čitanja s razumevanjem u "Smart edu" centru

Tokom oktobra meseca, grupa od četrnaest srednjoškolaca, od kojih su po dva učenika predstavljala svaku srednju školu u Subotici, krenula je na besplatnu edukaciju „Fast Forward“ programa, odnosno brzog čitanja s razumevanjem. Na kraju šestonedeljnog programa, koji se realizovao u prostorijama „Smart edu“ centra, polaznici su bili zadovoljni postignutim rezulatima i stečenim veštinama.

– Program se realizuje uz praktičnu obuku, na veoma interesantnom softveru, sa zadacima i vežbama za rad kod kuće na računaru. Edukacija omogućava individualno napredovanje i konstantno praćenje postignuća polaznika, uz primenu softverskog programa Pro-Mensa iz Niša. Deo edukacije sadrži teorijske osnove o pamćenju, tehnikama pamćenja, učenju i tehnikama učenja koje sadržajno i praktično mogu biti značajni deci u daljem radu i učenju – kažu iz „Smart edu“ centra.

Program se sastoji od jednog dvočasa nedeljno, koji se održava u prostorijama „Smart edu“ centra, te svakodnevnog vežbanja kod kuće. Brzina čitanja s razumevanjem se, takođe, meri jednom nedeljno. U prve tri nedelje, izbacuju se stare navike koje ometaju čitanje i učenje, dok se u druge tri nedelje, uče nove metode učenja i razumevanja pročitanog. Na kraju programa, polaznici mogu da čitaju od 50 odsto do dvostruko brže i s mnogo boljim razumevanjem teksta.

– „Fast Forward“ program donosi brojne prednosti, između ostalog, jaču koncentraciju, bolju organizaciju informacija, savladane tehnike učenja, bolje razumevanje pročitanog teksta i uštedu vremena – dodaju iz „Smart edu“ centra.

Upis novih grupa je u toku, a one će na program krenuti od januara naredne godine. Sve informacije možete dobiti na našem  sajtu „Smart edu“ centra i putem telefona 069/1246939.

Preuzeto sa: Subotica.com