Socijalna inkluzija dece sa smetnjama u razvoju ima za cilj da stvori okruženje u kome će svako iskoristiti mogućnosti i prilike da uči, razvija svoje veštine, koristi svoje talente i potencijale i time doprinese da Subotica bude bolje mesto za zajednički život i rad.

Socijalna inkluzija dece u Subotici

Osnovne škole “Miloš Crnjanski“ i “Žarko Zrenjanin“ su kroz projekat: “Socijalna inkluzija dece sa i bez smetnjama u razvoju“, inkluzivnim radionicama omogućile zajedničko stvaralaštvo i druženje.

Pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Novi Sad, aktivno je podsticano kreativno i interaktivno vršnjačko druženje putem ličnog učešća u izgradnji uzajamnog razumevanja, poštovanja i tolerancije tokom oktobra, novembra i decembra meseca.

Projektom je postignuto:
– Povezivanje škola, redovne i specijalne;
– Dat je model sticanja socijalnih i komunikacijskih veština, kroz vršnjačko druženje i podsticanje pozitivnog, interaktivnog i odnosa u kojem deca sa i bez smetnji u razvoju, ravnopravno participiraju i sarađuju;
– Senzibilisanje roditelja dece bez razvojnih smetnji za uočavanje i razumevanje statusa dece sa smetnjama u razvoju i opterećenosti njihovih roditelja;
– Stimulisani su činioci vaspitno – obrazovnog procesa na aktivniji, svesniji i kompetentniji pristup inkluzivnom obrazovanju;


– Razvijaće se i produbiti osetljivost šire društvene zajednice za probleme dece sa smetnjama u razvoju, koji objektivno postoje u procesu sticanja socijalnih i komunikacijskih veština koje im u velikoj meri mogu olakšati i poboljšati kvalitet života.

Prepoznajemo da u našem društvu postoje nejednakosti i da faktori kao što su siromaštvo i diskriminacija umanjuju kvalitet života deci sa smetnjama u razvoju. Zato je važno da ova osetljiva kategorija, ali u inkluzivnom obrazovanju i njihovi vršnjaci, ne budu isključeni iz socijalnog miljea, već da joj se, naprotiv, kreiraju prilike kroz koje će se sticati osećaj pripadanja i sopstvene vrednosti. Ideja od pisanja, planiranja do sporvođenja ovih ativnosti realizovana je pomoću Udruženja „Agroglas“ Subotica na radost svih učesnika Projekta kao i šire društvene okoline.