Smart Edu

22.1.od 18-19h u Bačkoj Topoli ???? na srpskom i mađarskom jeziku za decu od 5-14!
???? pažnja i koncetracija
???? samopouzdanje
???? brži protok informacija
???? povećavanje svih mogućnosti i kapaciteta