Predstavljanje programa edukacije za najmlađe

Prezentacija programa edukacije za najmlađe SMARTedu-a biće održana u utorak 02. februara 2016. u Kumanovskoj ulici broj 21 (lokal br. 2)  sa početkom u 17 časova. Programi za koje Smart poseduje licencu su NTC sistem učenja, Edukacija na kursu Mentalne aritmetike i Kreativna radionica.

NTC sistem učenja

NTC sistem učenja za decu uzrasta od 5 -7 godina i za decu osnovnoškolskog uzrasta koji prati saznajni i razvojni nivo polaznika

NTC školica primenjuje program autora dr Ranka Rajovića i Uroša Petrovića koji se dopunjuje višegodišnjom praksom i povratnim informacijama od samih učesnika (dece). Sadrži 10 radionica od kojih je na jednoj predavač Uroš Petrović sa zagonetnim pitanjima i pričama. 9 radionica, realizuje NTC tim iz Subotice,  obuhvataju različite metode učenja i stimulativnim aktivnostima za razvoj asocijativnog razmišljanja. Viši nivo NTC programa je razvoj Qfunkcionalnog znanja, tj. Povezivanje naučenog.

 

Ciljevi radionica:

 • Podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti svih učenika koji učestvuju u programu
 • Sprečavanje poremećaja pažnje i koncentracije u školskom periodu
 • Razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja (funkcionalno znanje)
 • Pravovremeno uočavanje darovitih učenika i podsticanja razvoja njihove darovitosti

 

Dr Rajović, autor NTC programa, je dobitnik prestižne međunarodne „Nagrade za intelektualni doprinos društvu“ koju dodeljuje Fondacija za obrazovanje i istraživanje Mensa International, koja mu je uručena 01.10.2015. u Novom Sadu, kao i mnogih drugih priznanja kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Prijave za upis možete poslati putem e mail adrese ntc.subotica@gmail.com ili putem telefona 064-124-6939. Broj polaznika u svakoj grupi je ograničen.

Edukacija na kursu Mentalne aritmetike

Edukacija na kursu Mentalne aritmetike je počela u novembru 2015. godine i deca već imaju zapažene rezultate nakon samo dva meseca rada. U toku je upis novih grupa:

 • Kinder za decu od 5 – 7 godina
 • Primarne za decu od 7 – 9 godina
 • Sekundarne za decu od 10 – 15 godina

Kurs Mentalne aritmetike primenjuje Abakus računaljku koju su  izumeli Vavilonci oko 3000 p. n. e.,dok je kineski abak za koji danas znamo nastao u doba Rimljana oko 1300. godine nove ere. Abakus je poznat kao preteča modernih računljki, digitrona i računara. Stari kineski abakus je radio po principu  2/5 – svaki red u gornjem delu table imao je po dve kuglice, a u donjem delu redovi su imali po pet kuglica, prilagođeno i za decimalni i za heksadecimalni brojni sistem. Za razliku od običnih dečijih računaljki, kineskim abakusom bile su moguće aritmetičke operacije, kao što su sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i kvadratni i kubni koren. Imao je primenu pomagala na časovima matematike u osnovnim školama.

Koncentracija i pažnja je kod velikog broja i ljudi i dece prilično razuđena. Potrebno je dosta vremena da se skoncentrišemo i naučimo potrebno. Jačanjem koncentracije i pažnje, manje vremena gubimo na obavljanje zadatog. Program pored obuke rada na računaljci (koje je samo sredstvo do konačnog cilja) obuhvata i podržan je vežbama pažnje, memorije i dramom na časovima, kao i testovima istih.

Mentalna aritmetika SuanPan, kroz specifičnu obuku, ima za cilj da podstakne:

 • uravnoteženi razvoj obe moždane hemisfere,
 • razvijanje što većeg broja sinapsi do 14 godine,
 • sagledavanje zadataka/problema u celosti,
 • sticanje navike pažljivog posmatranja i analiziranja,
 • razvoj odlične memorije i prizivanja podataka, sa maksimalnom efikasnošću, uz minimalan  napor
 • sticanje navike korišćenja viseštrukih sposobnosti istovremeno, sa maksimalnom efikasnošću, uz minimalan napor
 • razvoj zvučnog rasuđivanja i jedinstvenog načina razmišljanja.

Deca koja steknu obrazovanje iz mentalne aritmetike SuanPan moći će da pokažu značajan napredak u sledećim oblastima:

 • pažnja, koncentracija i upijajuće moći
 • slušanje, razumevanje i opažanje
 • učenje putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih nadražaja – pojačavanje osećaja iz pomenutih domena
 • memorija i refleksi
 • kreativnost i sposobnost zamišljanja – u odnosu na svoje vršnjake, kao i sposobnosti analize i logičkog razmišljanja
 • samopouzdanje i samopoštovanje, koji dostižu svoj najviši stepen za taj uzrast.

Prijave na e mail: sistemucenje@gmail.com i na telefone: 069-751-643 i 069-124-6939

Kreativna radionica

Upis na kreativnu radionucu je za uzrast učenika od I – VIII razreda. Sadržaj radionica je raznolik, a cilj da se deca kroz sopstvene kreacije opuste, osobode, izraze i pronađu umetnički deo sebe za koji možda nisu znali da postoji.

Sve radionice su tematski razrađene a držaće ih:

 • Strip – Leonid Pilipović profesionalni crtač stripova;
 • Karikatura – Jasmina Mandić, prof. razredne nastave;
 • Ekspresivno slikanje – Milan Tomić prof. likovnog, slikar;
 • Mozaik – Ljubica Dafčik, prof. razredne nastave;
 • Rad sa glinom – Milan Tomić prof. likovnog, slikar;
 • Avatar u priči – Marijana Vasiljević – prof. pedagogije.

U konceptu je 10 različitih kreativnih radionica koju će voditi odgovorni i profesionalni tim. Prijave na e mail: sistemucenje@gmail.com i na telefon:  069-124-6939.

Otvorena vrata Smart-a za sva dodatna pitanja i prijavu dece su 04. februara 2016. godine u periodu od 17 do 20 časova, a sve možete pogledati i na sajtu www.smartedu.co.rs.