Upis u toku!

suanpan-devojcicaSuanPan Mentalna aritmetika je razvojni program koji pojačava pažnju, koncentraciju i memoriju. Ona se sastoji od aritmetičkih kalkulacija gde se koristi samo ljudski mozak, bez pomoći kalkulatora, kompjutera, papira ili olovke.

Program mentalne aritmetike SuanPan je program mentalnog razvoja dece od 5 do 14 godina. Shodno starosnoj grupi, podeljen je u tri edukativne jedinice:

  • KINDER GRUPA : od 5 do 7 godina
  • PRIMARNA GRUPA: od 7 do 10 godina
  • SEKUNDARNA GRUPA: od 11 do 14 godina

Obuka se sastoji iz 2 nivoa. Prvi osnovi kurs mentalne aritmetike – obuhvata operacije sabiranja i oduzimanja i napredni kurs mentalne aritmetike – obuhvata operacije mnozenja i deljenja. Napredni kurs moze se pohađati samo pod uslovom da je osnovni kurs savladan u potpunosti.

Program započinje primenom ABAKUSA (računaljke) i auditivnog treninga, a nakon izvesnog vremena dolazi do usvajanja i vizualiziranja računaljke, što dovodi do misaonog izvođenja računskih operacija. Osim rada na računaljci program je propraćen testovima (pažnje i koncentracije) i kreativnim igrama.

Nakon redovnog pohađanja kursa iz mentalne aritmetikeSuanPan, može da se vidi napredak u sledećim oblastima:

  • pojačana pažnja i koncentracija
  • slušanje sa razumevanjem i opažanje
  • učenje putem taktilnih, vizuelnih i auditivnih nadražaja-pojačavanje osećaja iz pomenutih domena
  • memorija i refleksi
  • kreativnost i sposobnost zamišljanja (vizualizacija)
  • samopouzdanje i samopoštovanje koji dostižu svoj najviši stepen za taj uzrast

UPIS JE U TOKU – BROJ POLAZNIKA JE OGRANIČEN