Predstavljanje programa i upis novih polaznika na kurs mentalne aritmetike i NTC školice

SuanPan mentalna aritmetika je obrazovno – razvojni program koji svojim tehnikama omogućava deci od 5 do 14 godine jaču koncentraciju, memoriju i pažnju. Deca napreduju shodno individualnim sposobnostima, a mogućnost pohađanja kursa ima svako prosečno dete. Obrazovni karakter su koraci kojima se usvajaju različite kombinacije na računaljci i time podstiče veština i brzina pokreta i misaonog procesa, a razvojni karakter je cilj programa da naizmeničnim radom leve i desne ruke povežemo centre obe hemisfere i ojača njihovu mrežu i ravnotežu.

Osnovni kurs SuanPan aritmetike traje osam meseci, časovi su jednom nedeljno i traju 2 časa i 10 minuta, sa dve petominutne pauze. Deca rade matematičke operacije (sabiranje i oduzimanje) na računaljci levom i desnom rukom, čime se podstiče razvoj svih polja zaduženih za različite vrste inteligencije i sposobnosti i dovode u sinhronizovani balans. Osim rada na računaljci, deca na časovima rade  baždarene  testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate pa su samim tim validan pokazatelj rezultata, napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije polaznika. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnosti i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji obaveštavaju nakon časova usmenim putem i periodično pismenim izveštajem o radu, napretku, rezultatima testova  i savladanosti programa. Časovi obuhvataju I petominutnu dramu, izraz i iskaz različitih zadataka uz pomoć dovitljivih ideja i kreacijom pokreta.

Velika prednost ovakvog kursa je u tome što jednom savladana tehnika ostaje trajno, deca stiču sposobnost mentalnog računanja i zadržavaju je celi život. Po izboru, polaznici mogu da nastave sa naprednim kursom po završetku osnovnog (množenje i deljenje), a on predstavlja dodatni „kondicioni trening“ za njihove mentalne sposobnosti.

Šta se postiže nakon završenog kursa mentalne aritmetike?

Krajnji cilj koji se postiže je dualna (odvojena) pažnja, a deca nakon završenog kursa mogu da računaju i da rade još jednu radnju (pevaju, pišu ili sviraju….) istovremeno. Temelj koncentracije i pažnje se razvio u toj meri da deca mogu da obavljaju dve i više radnji istovremeno, a da pri tom ne prekinu ni jednu. To generalno olakšava učenje, primanje informacija, povezivanje sadržaja, bolju memoriju i reflekse, pospešava kreativnost i sposobnost zamišljanja (vizuelizacija) i jačeg samopouzdanja I samopoštovanja koji dostižu svoj najviši stepen na uzrasnom nivou.