Predavač SuanPan aritmetike u Primarnim i Sekundarnim grupama na mađarskom i srpskom jeziku

Datum rođenja: 4.9.1971.
E-mail: nemcevsu@gmail.com

Obrazovanje:

 • 1996 – Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
  Departman za hemiju, smer: profesor hemije

Radno iskustvo:

 • 1996 – 1999  – profesor hemije i stručnih predmeta u Hemijsko – tehnološkoj srednjoj školi „ Lazar Nešić“
 • Od 2000. godine do danas profesor hemije i stručnih predmeta u Politehničkoj školi.
 • Glavni poverenik sindikalne organizacije škole
 • Rad sa inkluzivnom decom (i nadarenom decom)
 • Odeljenjski starešina
 • Član u raznim školskim timovima
 • Od 2005. godine do danas, učesnik mnogobrojnih seminara iz oblasti hemije, psihologije
 • Član mađarskog Udruženja prosvetnih radnika Severne Bačke
 • Član „Srpskog hemijskog društva“

Jezici: Srpski, Mađarski

Najveća inspiracija u radu su joj deca, a najviše je privlači rad u oblasti hemije. U radu u školi susreće se svakodnevno sa darovitom i talentovanom decom, ali i sa inkluzivnom. Voli timski rad, komunikativna je i odgovorna u radu.