Predavač SuanPan aritmetike u Kinder grupama

Datum rođenja: 20. 07. 1989.
E-mail: nenssy_89@yahoo.com

Obrazovanje: 

  • Završena osnovna i srednja škola u Somboru
  • Osnovne i master studije završene na Pedagoškom fakultetu u Somboru
  • 2015. – položen državni ispit u Novom Sadu

Radno iskustvo: 

  • 2014. – stažira u PU „Vera Gucunja“ u Somboru
  • 2015. – zaposlena u PU „Vera Gucunja“ u Somboru

Jezici: srpski (maternji), engleski, nemački

Brza, tačna, efikasna, kreativna i spremna na timski rad.