Predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Kinder grupe (deca od 5 – 7 godina)

Datum rođenja: 29.06.1987.
E-mail: josipa.sekulic@gmail.com

Obrazovanje:

  • Završena niža muzička škola u Subotici, instrument klavir
  • Završena „Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača“, dipl.vaspitač predškolske dece
  • Trenutno na doškolovanju na Učiteljskom fakultetu u Somboru

Radno iskustvo:

  • OŠ „Miloš Crnjanski“, kao nastavnik muzičke kulture za više razrede
  • 20.09.2010 20.11.2011. godine u PU „Naša radost’’, vrtić „Palčica’’, kao volonter

Jezici; dobro poznavanje engleskog jezika, završen kurs nemačkog jezika

Najveća inspiracija u radu su joj deca, a najviše je privlači rad u oblastima matematike i muzike. Voli timski rad, komunikativna je i odgovorna u radu.