Edukator programa Tretman pokretom (reedukacija psihomotorike kod dece)

Datum rođenja: 23.01.1986.
E-mail: jelenabebek@gmail.com

Obrazovanje:

  • 2010 – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, dipl. defektolog-surdolog,
  • 2015 – Institut za mentalno zdravlje, reedukator psihomotorike

Radno iskustvo:

  • Od 2010. do danas Školski centar sa domom učenika „Dositej Obradović”, Subotica, predmetna nastava, individualni tretmani, reedukacija psihomotorike
  • Glavni i odgovorni urednik školskog časopisa Školskog centra „Kaži-pokaži”
  • Učesnik velikog broja projekata različitih udruženja (Vikend predah za decu i roditelje, koordinator projekta „Stari zanati kao međugeneracijski most” itd.)