Predavač SuanPan Mentalne Aritmetike za Primarne i Sekundarne grupe

Rođena: 18.12.1974.
E-mail: kgoca@yahoo.com

  • 1999  diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu,
    odsek – geografija, dipl.geograf turizmolog
  • 2011  završila master studije turizma, zvanje Master menadžer turizma, na
  • 2014 – završila master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu,
    zvanje Master profesor geografije

Radno iskustvo:

  • Od 2013. godine do danas nastavnik geografije i građanskog vaspitanja u OŠ „Nikola Tesla“u Bačkoj Topoli
  • Od 2015. godine do danas profesor geografije i građanskog vaspitanja u Gimnaziji i ekonomskoj školi „Dositej Obradović“ u Bačkoj Topoli
  • U periodu 2013. godine do danas prisustvo i učešće na mnogim seminarima i predavanjima vezanim za stručno usavršavanje nastavnika, na nivou škole, opštine i šire.

Jezici: Engleski, Makedonski, početni stepen Italijanskog, poznavanje osnova Mađarskog jezika

Najveća inspiracija u radu su joj deca. Voli timski rad, komunikativna je i odgovorna u radu.