Predavač Kinder grupama SuanPan mentalne aritmetike na mađarskom i srpskom jeziku

Rođen: 21.4.1986.
E-mail: cabakorhec@yahoo.com

Obrazovanje:

  • Od 2011. do 2012. Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju, master pedagog
  • Od 2005 do 2011. Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za pedagogiju, diplomirani pedagog
  • Od 2001 do 2005. Srednja medicinska škola, smer medicinska sestra/tehničar, Subotica
  • Od 1993 do 2001. Osnovna škola „Petefi brigada“, Kula

Radno iskustvo:

  • novembar 2016 – do danas Politehnička škola, Subotica, stručni saradnik – pedagog
  • novembar 2012 – do danas Srednja tehnička škola „Šinković Jožef“, Bačka Topola, stručni saradnik – pedagog
  • septembar 2015 – avgust 2016 Srednja tehnička škola „Šinković Jožef“, Bačka Topola, nastavnik psihologije
  • oktobar 2014 – maj 2016 Vannastavna aktivnost: „Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju srednjoškolaca u Vojvodini“, edukator
  • mart 2012 – oktobar 2012 Politehnička škola Subotica, pedagog – pripravnik
  • Do 2017. radio u Srednjoj tehničkoj školi „Šinković Jožef“ u Bačkoj Topoli

Jezici: mađarski (maternji), srpski, engleski i ruski jezik

Posvećen radu sa učenicima, unapređenju nastave i podršci nastavnicima u novim metodološkim pristupima. Kao najveću vrednost svog dosadašnjeg rada ističe poverenje koje je stekao kod učenika i kolega sa kojima je radio.
Komunikativan, radoznao, otvoren za lično i profesionalno usavršavanje. Svaki novi zadatak posmatra kao izazov i posvećuje mu se u potpunosti. Stoga, koristi svaku priliku kako bi napredovao i što bolje svojim učenicima preneo znanje i vrednosti koje je stekao.