Poređenje istraživanja strategija mentalnog računanja u matematičkom obrazovanju i psihologiji

Ovaj rad argumentuje važnost preispitivanja teorijskih pretpostavki u istraživanju strategija mentalnog računanja i strateškog mišljenja u matematičkom obrazovanju. Upoređujući istraživanje strateškog mišljenja u matematičkom obrazovanju sa onim u kognitivnoj i razvojnoj psihologiji, identifikuju se tri oblasti u kojima se važni detalji modela strateškog mišljenja ostavljaju neistraženima u obrazovanju, dok se o njima detaljnije govori u psihološkoj literaturi. Identifikovane oblasti su: pozicioniranje urođenih procesa; priroda sećanja; i odnos između svesnih i nesvesnih mentalnih procesa. Status i pouzdanost introspektivnih izveštaja o mentalnim procesima razmatraju se kao ilustracija potencijala istraživanja u psihologiji da dodatno informiše istraživanja matematičkog obrazovanja u ovoj oblasti.