Zajednički projekat Medicinskog fakulteta, Nacionalnog instituta za psihologiju i Instituta za nauku i tehnologiju  Japana, sproveden je sa ciljem utvrđivanja moždane aktivnosti eksperata mentalne aritmetike u poređenju sa ljudima koji ne vladaju veštinom mentalne aritmetike. Magnetnom rezonancom utvrđena je aktivnija upotreba korteksa u slučaju eksperata mentalne aritmetike, što se dovodi u vezu sa njihovom pojačanom upotrebom neuronskih resursa za vizuelno-prostornu obradu informacija u dve dimenzije.