Dodeljene diplome polaznicima „SuanPan“ mentalne aritmetike

Peta školska godina u „Smart edu“ centru sa „SuanPan“ mentalnom aritmetikom iznedrila je novu generaciju polaznika. Kako objašnjavaju iz Centra, dodeli diploma pridaju poseban značaj, jer svaki trud iziskuje pohvalu i nagradu.

 Diplome su potvrda i nagrada, podsticaj za primećen trud, rad i angažovanje. Na kraju jednog ciklusa vrednog rada, sledi nagrada koja će, uz pohvale i ohrabrenja, polaznicima biti delotvornija i dovoljno vredna da bi se ponovila. Smatramo da je važno deci pokazati da se radujemo svakom njihovom uspehu. To je putokaz za neke nove ciljeve. Pohvalu i ohrabrenje zaslužuju uložen trud i vreme, ne samo rezultat. Takvi obrasci komunikacije direktno utiču na samopouzdanje dece, te bi ih trebalo primenjivati shodno situacijama – kažu iz „Smart edu“ centra.

Napredak polaznika „Smart edu“ centra se prati na individualnom nivou, kroz kvalitativnu i kvantitativnu analizu postignutih rezultata, uz pomoć testova pažnje. Roditelji dobijaju periodične izveštaje o napretku deteta u usvajanju programa „SuanPan“ mentalne aritmetike, njegovim socijalnim veštinama i drugim uočenim specifičnostima.

– Rad na abakusu i mentalna aritmetika omogućavaju uravnoteženiji rad svih centara u obe hemisfere mozga. „SuanPan“ mentalna aritmetika kao moždana stimulacija dokazano podstiče i poboljšava pažnju, koncentraciju i upijajuće moći, slušanje, razumevanje i opažanje, memoriju i reflekse, tendenciju funkcionalne primene obavljanja više stvari istovremeno, sveukupno sagledavanje problema, kreativno i logičko mišljenje, te apstrakciju i vizualizaciju – objašnjavaju iz „Smart edu“ centra. – Inteligencija zavisi od broja sinapsi u mozgu. Aktiviranjem obe moždane hemisfere značajno se povećava kapacitet radne memorije mozga i razvijaju sinapse, kao i njihovi putevi i veze međusobno. Dugo se smatralo da na intelektualne sposobnosti isključivo utiču nasledni faktori. Međutim, naučno je dokazano da značajnu ulogu, osim genetike, ima stimulativna sredina, pa je i neretko presudna u kojoj meri ćemo podsticajima doprineti zdravom psihofizičkom razvoju dečijih sposobnosti. 

Iz „Smart edu“ centra pozivaju zainteresovane roditelje da im se pridruže na Otvorenim vratima u petak, 9. oktobra, od 18 do 20 časova, na adresi Partizanska 14/3, kada će biti u prilici da saznaju više o „SuanPan“ mentalnog aritmetici.

– Ostalo je još po nekoliko slobodnih mesta u svim uzrasnim grupama. Upisujemo polaznike na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku, a decu učimo jednoj korisnoj veštini, koja će im pomoći u daljem učenju, radu, razmišljanju i snalaženju u životu, uz pomoć dobrog programa i adekvatnog i stručog kadra – poručuju iz „Smart edu“ centra.

Izvor: subotica.com

Gallery with ID 73 doesn't exist.