You are currently viewing Darovitost se mora negovati

Darovitost se mora negovati

SOMBOR: Završen je ciklus besplatnih radionica, za decu sa dobrim potencijalom, u kojima su učestvovali učenici četvrtih razreda iz svih ovdašnjih osnovnih škola.

Ovaj program pod nazivom NTC ima za cilj podsticanje intelektualnog razvoja dece predškolskog i školskog uzrasta i razvoj potencijala daro­vitosti kod njih. U učionicama Gimnazije „Veljko Petrović” održano je ukupno devet interaktivnih radionica, koje su trajale po dva školska časa i bile prilagođene upravo ovoj uzrasnoj grupi.

Ciljevi NTC radionica su podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti svih učenika koji učestvuju u programu, spre­čavanje poremećaja pažnje i koncentracije u školskom periodu, razvijanje koordinacije pokreta i motorike, razvijanje brzine raz­mišljanja, povezivanja i zaključivanja (funkcionalno znanje) ali i pravo­vremeno uočavanje darovitih učenika i podsticanja razvoja njihovih sposobnosti. Uz pomoć radionica, zagonetnih priča i primenjivanjem asocijativnih tehnika pospešuje se razvoj divergentnog razmišljanja koje direktno utiče na inteligenciju.

NTC program je skraćenica od „Nikola Tesla centar” – odsek za darovite u okviru Saveza učitelja Srbije, koji funkcioniše u Mensi Srbije, Matici Srpskoj i u Društvu učitelja Novog Sada. Kreatori NTC programa su dr Ranko Rajović, osnivač Mense u nekoliko država i dugogodišnji član i predsednik Komiteta svetske Mense za darovitu decu, saradnik UNICEFA za edukaciju i Uroš Petrović, književnik i dugogodišnji predsednik Mense Srbije.

Na kraju ciklusa u Somboru je održana i radionica za ro­ditelje i decu koja su učestvovala u NTC programu, uz učešće njegovog koautora Uroša Petrovića. Radionici su prisutvovali i gosti koji su želeli da osete čari dogodovština NTC dece sa Urošem. Završna radionica u je bila veoma po­sećena, a roditelji dece koja su pohađali radionice su pozvani kako bi se bliže upoznali sa načinom rada na NTC radio­nicama.

Upis za novi ciklus radionica koje organizuje „Smart edu“ počinje već u ponedeljak, 11.februara, a prijave su na sajtu www.smartedu.co.rs ili putem telefona broj 064/124-69-39. Roditelji mogu prijaviti decu uzrasta od četiri do pet godina (bela grupa), od pet do šest i po godina (žuta grupa), prvi razred (narandžasta); drugi i treći razred (plava grupa) i četvrti i peti razred (zelena grupa), a više detalja o edukacijama može se pronaći i na sajtu www.ntcucenje.com.

Izvor: www.dnevnik.rs