Upis za decu na kurs mentalne aritmetike SuanPan

Smart edu iz Subotice, već treću godinu za redom, upisuje i edukuje decu na kursu SuanPan mentalne aritmetike. Druga generacija dece, uzrasta od 5 do 14 godina završava osnovni kurs sabiranja i oduzimanja i napredni nivo množenja i deljenja.

Program mentalne aritmetike SuanPan se sastoji od manuelnog rada na računaljci (abakusu), fleš kartici (kojom se rad podiže sa manuelnog na mentalni deo), a u poslednjoj fazi kursa, deca samo mentalnim putem mogu izračunati složene matematičke kombinacije u nekoliko sekundi.

Rad na abakusu i usvajanje novih kombinacija su značajni, jer povezuju obe hemisfere mozga, kao i centre zadužene za različite funkcije i direktive. U radu deca koriste boje, brojeve, slike, logiku, kreativni deo, redosled, pokret, analitiku i zaključivanje. Zadacima se pokreću brojni centri koji se sa svakim sledećim časovima, dalje navežbavaju i tako se vremenom dobija na neverovatnoj brzini. Sve to zajedno čini da deca u saznajnom procesu i rastu mnogo lakše i brže uče čak i na onim poljima koja su bila zatajena, a na poljima na kojima imaju izražene sposobnosti dižu ih na viši nivo.

Koncentracija se može poboljšati, počev od prikladne sredine za učenje pa do zadataka koji podstiču dete da razmišlja, te se vežbanjem može poboljšati i naučiti. Možemo reći da je koncentracija najintezivniji vid pažnje, ali pažnja uvek prethodi koncentraciji. Čim izgubimo koncentraciju gubimo nit sa onim što smo počeli da radimo i najčešće moramo zadatak ili pasus raditi / čitati ponovo ispočetka.

– Edukacija, ne samo da se pospešuje stimulaciju drugih centara koji nisu vezani za matematiku, nego osam meseci radimo na njima da budu jednako dobri i upotrebni, kao i oni koje svakodnevno pokrećemo čitanjem i pisanjem. Radom se dovode u ravnotežu centri iz obe hemisfere, i već u prvoj polovini kursa su vidne promene u koncentraciji i pažnji dece. Sa poboljšanjom koncentracijom, deca kraće uče isto gradivno, lakše opažanju, bez teškoća primaju i prerađuju više informacija u isto vreme – naglašavaju iz Smart edu Subotica.

– Posredstvom ovakve stimulacije, utiče se i na samopouzdanje i socijalizaciju, dete se slobodnije izražava, bez bojazni da će biti kritikovano. U dečijem umu otvaraju se vrata novih ideja, jer ovakav podsticaj podržava njegovu kreativnost i dopušta da njegov um dođe do izražaja, dok je sam potencijal već tu – kažu iz Smart edu Subotica, i ističući da jednom naučene tehnike ostaju trajno, slično vožnji bicikla ili plivanju.

Krajnji cilj je odvojena pažnja, deca nakon završenog kursa mogu da računaju i da rade još jednu radnju (pevaju, pišu, čitaju, sviraju….) u isto vreme. Što znači, da se temelj koncentracije i pažnje toliko ojačao da deca mogu da obavljaju dve i više radnji istovremeno, a pri tom da ne prekinu ni jednu. Time olakšavamo učenje, manje vremena je potrebno za neko gradivo, lakše primaju više informacija istovremeno, povezuju različite sadržaje i prave sopstvene prečice kako lakše mogu usvojiti odredjeno gradivo u procesu učenja. Svi centi leve i desne hemisfere se osnažuju i dovode u balans. Time su potkrepljene različite uspavane mogućnosti dece, a ojačane one za koje su deca već imali potencijal.

Osnovni kurs mentalne aritmetike traje osam meseci, isto koliko i napredni kurs množenja i deljenja. Časvi su jednom nedeljno, u bloku od po tri časa zaredom. Učenici tokom svakog tročasa rade i testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate pa su samim tim odličan pokazatelj rezultata, napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnosti i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji nakon časova obaveštavaju. Takođe, roditelji se o radu i uspeštnosti dece periodično obaveštavaju i pismenim putem Izveštajima o radu, napredovanju i savladanom programu.

Svi predavači su iz obrazovnih i vaspitnih ustanova, sa dugogodišnjom metodičkom praksom u radu sa decom, spremni da odgovore svim zahtevima i potrebama dece.

Za pohađanje kursa, postoje tri uzrasne grupe:

  • Kinder, za decu od 5 do 7 godina
  • Primarna, za decu od 7 do 9 godina
  • Sekundarna, za decu od 10 do 14 godina.

Edukacija se odvija na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

Upis dece na kurs aritmetike za septembarske grupe je u toku, a zainteresovani roditelji mogu doći na Otvorena vrata, koja se organizuju u četvrtal, 31. avgusta od 17 do 20 časova, u Kumanovskoj ulici 21, II lokal, gde će moći da saznaju više informacija i upišu decu na kurs mentalne aritmetike.

Kontakt telefoni za Suboticu: 069-1246939, 064-2431007 i 061-1403328, a Internet sajt se nalazi na adresi www.smartedu.co.rs.

Gradovi u kojima se vrši upis:

  • Subotica, Kumanovska 21-II lokal; kontakt 069-1246939,  064-2431007, 064-5691023
  • Sombor, Kralja Petra I – 16; kontkt 064-2942691, 060-0415515
  • Bačka Topola, Nikole Tesle br.2; kontakt 069-124-6939, 060-0553755, 061-1403328
  • Kanjiža, OKU Cnesa; kontakt 069-124-693, 063-8500-110  i 061-1403328
  • Senta, 064-5691023, 069-124-6939