Dodela diploma polaznicima Kinder grupe

SuanPan mentalna aritemetika počela je sa edukacijom prošle godine u oktobru mesecu i ovo su već brojni učenici koji su završili osnovni nivo kursa.

SuanPan aritmetika je razvojno – obrazovni program koji pospešuje dečiji razvoj u obrazovnom i razvojnom smislu. Obrazovnom jer su časovi koncipirani tako da sadrže igre drame, rad na računaljci i u pauzama rad sa didaktičkim materijalima primerenim uzrasnoj grupi, razvojnom jer se ovim načinom radi na povezivanju obe hemisfere i jačanju njenog balansa i ravnoteže.Neuroni su nosioci informacija, i oni komuniciraju pomoću specifičnog jezika. Kada neuroni putuju i nose informaciju, oni zapravo nose ključ i traže odgovarajuću ključaonicu. Kada je pronađu, u našoj glavi stvaraju se male iskre svetlosti, odnosno elektriciteta. Otuda ona rečenica, da, kada dobijemo neku ideju ili dođemo do rešenja, mi kažemo: „Upalila mi se lampica!“ ili „Sinula mi je ideja!“. Neuroni ovakvom svojom aktivnošću stvaraju puteve, odnosno veze, koje se nazivaju sinapse. Broj sinapsi u mozgu je presudan za intelektualne sposobnosti svakog pojedinca.

 

Nakon osam meseci se kroz ovaj program rada, aktivnom primenom i ponavljanjem odgovarajućih aktivnosti, postiže se jačanje i trajno formiranje sinaptičkih puteva. Ovakvim mentalnim treningom um dolazi u stanje u kome su moždani talasi orijentisani kako bi mogli lakše da prime određenu informaciju.

Posredstvom ovakve stimulacije, dete se slobodnije izražava, bez bojazni da će biti kritikovano. U dečijem umu otvaraju se vrata novih ideja, jer ovakav podsticaj podržava njegovu kreativnost i dopušta da njegov um dođe do izražaja, dok je sam potencijal već tu.

Osnovni kurs SuanPan aritmetike traje osam meseci (sabiranje i oduzimanje). Velika prednost ovakvog kursa je u tome što jednom savladana tehnika više nema potrebe za obnavljanjem, a deca stiču sposobnost mentalnog računanja i zadržavaju je celi život. Po izboru, polaznici mogu da nastave sa napredim kursem po završetku osnovnog (množenje i deljenje), a on predstavlja dodatan ‘kondicioni trening’ za naše mentalne sposobnosti.

Polaznici tokom svakog tročasa rade i testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate pa su samim tim odličan pokazatelj rezultata, napretka i poboljšanja u aspektu pažnje i koncentracije kod dece. Osim merljivih parametara, predavači prate aktivnost i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji nakon časova obaveštavaju i periodično pismenim putem pomoću pisanih izveštaja o radu i savladanosti programa.

Upis i prijava novih grupa učenika koji će krenuti sa edukacijom na srpskom i mađarskom jeziku u januaru mesecu je u toku.

Uzrasne grupe: Kinder za decu od 5 – 7 godina;

Primarna za decu uzrasta od 7 – 9 godina i

Sekundarna za decu od 9 – 14 godina