Fotografije sa prvih časova Mentalne aritmetike Sekundarne i Primarnih grupa 21.11.2015.godine