Josipa Gulišija

Predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Kinder grupe (deca od 5 – 7 godina)

Više

Milena Pavlović

Predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Primarne i Sekundarne grupe učenika

Više

Suzana Nemčev Trajer

Predavač SuanPan aritmetike u Primarnim i Sekundarnim grupama na mađarskom i srpskom jeziku

Više

Čaba Korhec

Predavač Kinder grupama SuanPan mentalne aritmetike na mađarskom i srpskom jeziku

Više

Jelena Bebek

Edukator programa Tretman pokretom (reedukacija psihomotorike kod dece)

Više

Danijela Đedović

Osnivač i direktor SMARTedu obrazovnog centra i predavač SuanPan mentalne aritmetike

Više