Gordana Georgievska Karabasil

Predavač SuanPan Mentalne Aritmetike za Primarne i Sekundarne grupe

Više

DSC_1862-3

Čaba Korhec

Predavač Kinder grupama SuanPan mentalne aritmetike na mađarskom i srpskom jeziku

Više