Predavač SuanPan aritmetike u Primarnim i Sekundarnim grupama

Datum rođenja: 11.04.1986.
E-mail: meteo_lazo@yahoo.com

Obrazovanje:

  • 2011 – Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
    Departman za fiziku, odsek: nastava fizike – Master profesor fizike

Radno iskustvo:

  • Nastavnik fizike u OŠ „Sonja Marinković“ u Subotici
  • Predsednik sindikalne organizacije škole
  • Rad sa inkluzivnom decom (i nadarenom decom)
  • Na „Primatijadi“ osvojio 2. mesto na takmičenju iz oblasti fizike, Ohrid, 2009. godine;
  • Učestvovao kao volonter na „Prvom Festovalu Nauke“ u Novom Sadu 2009. godine
  • 2009. godine dobio zvanje „Talenat Srbije“
  • 2008 – 2009. učestvovao u naučno popularnoj prezentaciji o LHC-u (Large Hadron Collider), CERN-u (European Organization for Nuclear Research ), Crnim Rupama i svetu mikročestica

Privlači ga rad za usavršavanjem u užim oblastima fizike, meteorologije, obrazovanja i računarstva, kao i idejnih rešenja korišćenja prirodnih izvora energija, njihovo modeliranje i programiranje i dr. Istrajan i komunikativan, sposoban za individualni i timski rad.