Predavač SuanPan Mentalne aritmetike za Primarne i Sekundarne grupe učenika

Datum rođenja: 06.12.1989.
E-mail: milenamikapavlovic@gmail.com

Obrazovanje:

 • 2013 – Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, departman za biologiju i ekologiju, smer:
  master profesor biologije
 • 2012 – Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, departman za biologiju i ekologiju, smer:
  diplomirani profesor biologije
 • 2008 – Gimnazija „Svetozar Marković“, Subotica
 • 2004 – OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Subotica (Vukova dipoma)

Radno iskustvo:

 • Trenutno zaposlena u Gimnaziji „Svetozar Marković“
 • Od 2014. do 2016. OŠ „Matko Vuković“
 • Od 2014. do 2016. OŠ „Sveti Sava“
 • Od 2014. do 2016. OŠ „Sečenji Ištvan“
 • Od 2013. do 2014. OŠ „Kizur Ištvan“
 • Od 2013. do 2014. OŠ „Miloš Crnjanski“
 • Odeljenski starešina
 • 2013 – volonter na događaju „Noć biologije“  u okviru metodike – primena programirane nastave u biologiji
 • 2013 – školska praksa u trajanju od mesec dana u Gimnaziji „Svetozar Marković“, Novi Sad
 • 2012 – školska praksa u trajanju od mesec dana u OŠ „Jovan Popović“, Novi Sad
 • 2010 – praksa iz botanike i zoologije na Terenu II u Čanju, Crna Gora
 • 2009 – praksa iz botanike i zoologije na Terenu I na Fruškoj Gori
 • 25.10.2013. Konferencija „Mnogo malih koraka“, Subotica

U radu u školi susreće se svakodnevno sa darovitom i talentovanom decom, ali i sa inkluzivnom, gde kroz različite multimedijalne sadržaje, kao i praktičnu nastavu pokušava da prikaže biologiju kao zanimljivu i svakome dostupnu nauku.