Predavač FFD (brzog čitanja sa razumevanjem) 

 

Datum rođenja: 03.02.1976
E-mail: aleksandra.jaric@gmail.com

Obrazovanje:

 • 1994 – 1999 Učiteljski fakultet, Sombor
 • 19901994 Gimnazija, Beli Manastir

Radno iskustvo:

 • 19992018 OŠ „Đuro Salaj“ Subotica – nastavnik predmetne nastave matematike i srpskog jezika; nastavnik razredne nastave
 • 2008. Kooperativno učenje – metodološko usavršavanje prosvetnih radnika; Mala škola za velike roditelje, Psihopolis institu
 • 2009. Kroz vrata znanja do putovanja, Nacionalna Geografija
 • 2010. Psihološke i krizne intervencije u vaspitno – obrazovnim ustanovama; Pretpostavke uspešne nastave
 • 2011. Deca sa smetnjama u razvojuu predškolskoj ustanovi i školi
 • 2012. Ni crno, ni belo – program za rad sa decom i mladim
 • 2013. Zdravi stilovi života – odgovorno življenje; Motivacija za učenje i psihološki principi učenja
 • 2015. Ritmička gimnastika u programu vannastavnih aktivnosti i sistemu školskih sportskih takmičenja
 • 2016. Planiranje podrške, individualizacija i IO; Make Science Real in School
 • 2017. Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave; Na putu ka kvalitetnoj obrazovnoj ustanovi; NTC sistem učenja – razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja; Međupredmetni pristup nastavi i učenju i razvoj kompetencija učenika

 

Jezici: srpski, engleski