Počeo upis na kurs SuanPan mentalne aritmetike

Smart edu u Subotici treću godinu za redom upisuje nove polaznike na kurs SuanPan mentalne aritmetike, a na Ntc radionice obučavaju najmlađe već petu godinu za redom sa različitim metodama i tehnikama učenja.

Počeo upis na kurs SuanPan mentalne aritmetike

Mentalna aritmetika je razvojno – obrazovni program koji svim tehnikama omogućava deci od 5 – 14 godine jaču koncentraciju, memoriju, pažnju i samopouzdanje.

– Deca napreduju shodno  individualniim sposobnostim, a mogućnost pohađanja kursa ima svako dete. Obrazovni karakter su koraci kojima se usvajaju različite kombinacije na računaljci i time podstiče veština i brzina pokreta leve i densne ruke (pa samim tim i leve i desne hemisfere mozga).– ističu iz SMARTedu-a – Povezujemo različite centre i jačamo njihovu mrežu i ravnotežu vežbom. Neuroni ovakvom svojom aktivnošću stvaraju puteve, odnosno veze, koje se nazivaju sinapse, a one su presudne za intelektualne sposobnosti svakog pojedinca. U dečjem umu otvaraju se vrata novih ideja, jer ovakav podsticaj podržava njegovu kreativnost i dopušta da njegov um dođe do izražaja, dok sam potencijal već postoji.

Osnovni kurs SuanPan aritmetike traje osam meseci, časovi su jednom nedeljno i traju 2 sata i 10 min.sa dve petominutne pauze. Deca rade matematičke operacije (sabiranje i oduzimanje) na računaljci levom i desnom rukom, čime se podstiče razvoj svih polja zaduženih za različite vrste inteligencije i sposobnosti i dovode ih u sinhronizovani balans.

– Osim rada na računaljci, deca na časovima rade testove koncentracije i pažnje koji imaju merljive rezultate. Pomoću merljivih parametara, predavači prate aktivnosti i promene kod svakog polaznika o čemu se roditelji obaveštavaju nakon časova usmenim putem i periodično pismenim izveštajem o radu, napretku, rezultatima testova  i savladanosti programa. Časovi obuhvataju i petominutnu dramu, izraz i iskaz različitih zadataka uz pomoć dovitljivih ideja i kreacijom  pokreta. – napominju iz SMARTedu-a

Prema njihovim rečima, velika prednost ovakvog kursa je u tome što jednom savladana tehnika ostaje trajno, deca stiču sposobnost mentalnog računanja i zadržavaju je celi život.

– Po izboru, polaznici mogu da nastave sa napredim kursem po završetku osnovnog (množenje i deljenje), a on predstavlja dodatan ‘kondicioni trening’ za njihove mentalne sposobnosti. To generalno olakšava učenje, primanje informacija, povezivanje sadržaja, bolje memorije i refleksa, kreativnosti i sposobnosti zamišljanja (vizuelizacija) i jačeg samopouzdanja i samopoštovanja koji dostižu svoj najviši stepen na uzrasnom nivou.

Metodika rada je prilagođena uzrastu, a prate je kreativne igre, drama i stimulativne aktivnosti didaktičkim materijalom. Nastavni kadar je iz obrazovnih institucija, odgovoran i stručan da odgovori svim zahtevima različitosti dece.

Upis i prijava novih grupa učenika koji će krenuti sa edukacijom na srpskom i mađarskom jeziku je u toku. Otvorena vrata su 02.02.2018. od 17 – 19 časova, ul. Partizanska 14/3.

Gradovi u kojima vršimo upis i edukaciju su Subotica, Sombor, Kanjiža, Senta i Bačka Topola.
Kontakt telefoni 069/12-46-939, 064/24-31-007 i 063/530-284.

UPISNI ROK U TOKU I ZA NTC RADIONICE

Ntc radionice su potekle iz Ntc programa autora dr Ranka Rajovića i Uroša Petrovića. Nov upisni rok je u toku za polaznike Ntc školice od februara meseca. Radionice su osmišljene od strane autora programa dr Ranko Rajovića, člana Komiteta svetske Mense za darovitu decu i saradnika UNICEF-a za rano obrazovanje, a koautor programa je Uroš Petrović, pisac za decu, dobitnik nagrade “Dositejevo pero“.Interaktivnom komunikacijom sa decom postiže se bolja socijalizacija dece u grupama mlađeg uzrasta, sa školskim uzrastom preovlađuje takmičaski duh i odlična pozitivna atmosfera učenja kroz različite tehnike koje prvo rade sa predavačima, a kasnije i sami kod kuće. Ciljevi radionica su podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti svih učenika koji učestvuju u programu, sprečavanje poremećaja pažnje i koncentracije u školskom periodu, razvijanje koordinacije pokreta i motorike, razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja (funkcionalno znanje) i pravovremeno uočavanje darovitih učenika i podsticanja razvoja njihovih sposobnosti.

Asocijativne tehnike i učenje pomoću slika (jer se lakše pamte nego definicije) na prijemčiv način podstiču naviku na slikovito pamćenje i učenje. Podiže se nivo intelektualnih sposobnosti u svim sferama, od prepoznavanja do povezivanja i primene asocijacija. Razvija se brzina razmišljanja, povezivanja i zaključivanja (funkcionalno znanje).

Tokom ciklusa je planirano da jedna od 16 radionica bude sa nekim od autora programa, i toj radionici prisustvuju i roditelji kako bi se bolje upoznali sa programom i videli primenu u praksi tokom radionice.

 

Preuzeto sa: Subotica.com